jiang1234321

jiang1234321

梦想变成咸鱼
🏢  搬砖工
V2EX 第 220939 号会员,加入于 2017-03-14 16:53:01 +08:00
tme 加班太多受不了,腾讯的 teg 是不是要好一点?
深圳  •  jiang1234321  •  2020-03-31 08:36:21 AM  •  最后回复来自 behappy
14
问个医保的问题
 •  1   
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-22 17:27:22 PM  •  最后回复来自 BruceHong
  5
  腾讯背调真的会给上一家的同事打电话吗?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-18 18:28:18 PM  •  最后回复来自 zxih123
  31
  鹅厂的 qq 音乐这个部门怎么样?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-17 10:52:01 AM  •  最后回复来自 Raine
  18
  shopee 这家公司怎么样?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-05-30 11:22:54 AM  •  最后回复来自 ddd123456
  13
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2431 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 11:33 · PVG 19:33 · LAX 03:33 · JFK 06:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.