V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
chekun
V2EX  ›  二手交易

3000 出一台自用的台式机,不含显示器

 •  1
   
 •   chekun · 2015-02-28 12:42:50 +08:00 · 634 次点击
  这是一个创建于 2639 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  买来后使用频率极低。

  配置如下:

  image
  image

  第 1 条附言  ·  2015-02-28 15:48:30 +08:00
  可装黑苹果 *_*
  第 2 条附言  ·  2015-02-28 17:51:14 +08:00
  交易坐标:南京市 玄武区 长江后街 1912酒吧街
  第 3 条附言  ·  2015-03-01 14:52:54 +08:00
  12 条回复    2015-03-01 17:35:23 +08:00
  fanpenghua
      1
  fanpenghua  
     2015-02-28 13:38:24 +08:00
  LZ那里的?
  chekun
      2
  chekun  
  OP
     2015-02-28 13:40:59 +08:00
  @fanpenghua 楼主南京。:smile:
  chekun
      3
  chekun  
  OP
     2015-02-28 15:46:28 +08:00
  自己顶一下
  fanpenghua
      4
  fanpenghua  
     2015-02-28 15:55:53 +08:00
  @chekun 杭州的飘过
  chekun
      5
  chekun  
  OP
     2015-02-28 17:10:14 +08:00
  @fanpenghua 多谢飘过,哈哈哈
  fanpenghua
      6
  fanpenghua  
     2015-02-28 17:29:01 +08:00
  @chekun 本来考虑想买,但是以考虑到外地。大家都麻烦~~
  chekun
      7
  chekun  
  OP
     2015-02-28 17:50:26 +08:00
  @fanpenghua 是滴,哈哈,这玩意还是当面交易比较好啊。
  fanpenghua
      8
  fanpenghua  
     2015-02-28 20:20:56 +08:00
  @chekun 对的只能望机叹息
  yaoyuan1072
      9
  yaoyuan1072  
     2015-03-01 11:00:08 +08:00
  貌似不错。要是在北京就考虑一下~
  chekun
      10
  chekun  
  OP
     2015-03-01 14:53:19 +08:00
  @yaoyuan1072 是啊,北京太远鸟
  lutasa43210
      11
  lutasa43210  
     2015-03-01 16:24:23 +08:00 via Android
  呵呵 楼主也在8080吧
  chekun
      12
  chekun  
  OP
     2015-03-01 17:35:23 +08:00
  @lutasa43210 说的没错。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2399 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 10:22 · PVG 18:22 · LAX 03:22 · JFK 06:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.