V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
junjies
V2EX  ›  二手交易

慢收个 SSD 给 thinkpad x201 用

 •  
 •   junjies · 2016-01-11 14:05:23 +08:00 · 507 次点击
  这是一个创建于 2821 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  手上有个 x201 吃灰数年,打算换个 ssd 拿回家让老妈斗地主用,有意出的携价来,多谢~

  11 条回复    2016-01-12 20:08:41 +08:00
  yaakua
      1
  yaakua  
     2016-01-11 15:37:49 +08:00
  刚好手里有一个 120G 东芝的,从官方维修中心换下来的,还没拆封。坐标上海。价格 300
  eonboy
      2
  eonboy  
     2016-01-11 16:58:46 +08:00
  某宝 闪迪
  x110 300
  z400s 250
  这个价格内你收不到合适的二手,不如将就用个全新。
  zsken87
      3
  zsken87  
     2016-01-11 17:19:25 +08:00
  镁光 M500 120G 健康 93% 200
  myhu
      4
  myhu  
     2016-01-11 17:21:50 +08:00 via Android
  @yaakua
  @zsken87 请问坐标~
  junjies
      5
  junjies  
  OP
     2016-01-11 17:25:22 +08:00
  @yaakua http://item.jd.com/1832190.html 官方旗舰店手机购 289.
  junjies
      6
  junjies  
  OP
     2016-01-11 17:28:47 +08:00
  @zsken87 93%是什么 求赐教
  @eonboy 深感有道理
  zsken87
      7
  zsken87  
     2016-01-11 17:36:31 +08:00
  @myhu 北京
  zsken87
      8
  zsken87  
     2016-01-11 17:36:41 +08:00
  @junjies 健康度
  myhu
      9
  myhu  
     2016-01-12 06:49:18 +08:00 via Android
  @zsken87 请问怎么联系?
  xman99
      10
  xman99  
     2016-01-12 10:44:00 +08:00
  x110 貌似现在没有新货了吧, 还可以保修吗?? 不然我买个玩玩 @eonboy
  zsken87
      11
  zsken87  
     2016-01-12 20:08:41 +08:00
  @myhu qq:MTg3OTQ2NTY=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1892 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 11:58 · PVG 19:58 · LAX 04:58 · JFK 07:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.