V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Glen93
V2EX  ›  2018

请问大佬们有什么比较好用的 shell 工具吗

 •  
 •   Glen93 · 2018-03-16 15:16:26 +08:00 · 3563 次点击
  这是一个创建于 1528 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  希望有自动补全的功能,免费或者能破解的

  10 条回复    2018-03-17 18:32:19 +08:00
  yy120345
      1
  yy120345  
     2018-03-16 15:17:01 +08:00
  Xshell
  yy120345
      2
  yy120345  
     2018-03-16 15:17:16 +08:00
  手动写吧
  whypool
      3
  whypool  
     2018-03-16 15:20:41 +08:00
  cmd 都有自动补全
  Glen93
      4
  Glen93  
  OP
     2018-03-16 15:22:04 +08:00
  我用的也是 Xshell 但是我有看到别人用别的工具 只要敲前几个文件单词 后面自动补全了 很方便
  fhy1994
      5
  fhy1994  
     2018-03-16 15:33:53 +08:00
  Oh My ZSH 你值得拥有
  yy120345
      6
  yy120345  
     2018-03-16 15:46:51 +08:00
  @Glen93 Xshell 也可以的, 按 tab 啊!~ 是你自己不晓得嘛
  Glen93
      7
  Glen93  
  OP
     2018-03-16 15:49:00 +08:00
  @yy120345 是滴,是我不晓得.....尴尬哈
  inflationaaron
      8
  inflationaaron  
     2018-03-16 22:46:10 +08:00
  Fish
  xiaoz
      9
  xiaoz  
     2018-03-16 23:43:17 +08:00 via Android
  换去换来还是 Xshell 顺手
  mrytsr
      10
  mrytsr  
     2018-03-17 18:32:19 +08:00 via Android
  wsl
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4121 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 03:15 · PVG 11:15 · LAX 20:15 · JFK 23:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.