V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
bfzahuarmmgg
V2EX  ›  二手交易

福利个 usb 麦克风,原价 500,现价 240 包邮

 •  
 •   bfzahuarmmgg · 2018-05-04 16:10:26 +08:00 · 453 次点击
  这是一个创建于 2044 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我在闲鱼发布了 [奥创 um100 电容 usb 麦克风 关联 atr2500 c01u ] 复制这条消息¥ VWnV0t8n2oE ¥后打开闲鱼
  11 条回复    2018-05-04 16:59:21 +08:00
  siknet
      1
  siknet  
     2018-05-04 16:45:30 +08:00
  有意,支架用不了?
  bfzahuarmmgg
      2
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:47:04 +08:00 via iPhone
  @siknet 支架已经扔了
  siknet
      3
  siknet  
     2018-05-04 16:47:40 +08:00
  这个支持安卓手机的吗?
  bfzahuarmmgg
      4
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:48:22 +08:00 via iPhone
  @siknet 支架淘宝一二十块包邮
  bfzahuarmmgg
      5
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:48:45 +08:00 via iPhone
  @siknet 用 otg 线就行,安卓苹果都行
  siknet
      6
  siknet  
     2018-05-04 16:50:38 +08:00
  还接刀不?
  bfzahuarmmgg
      7
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:51:57 +08:00 via iPhone
  @siknet 哇 兄弟这价格包邮你还忍心刀!
  siknet
      8
  siknet  
     2018-05-04 16:54:42 +08:00
  @bfzahuarmmgg 意思意思刀一下嘛,咸鱼拍了你改价?
  bfzahuarmmgg
      9
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:55:12 +08:00 via iPhone
  @siknet 嗯 拍了我改价
  bfzahuarmmgg
      10
  bfzahuarmmgg  
  OP
     2018-05-04 16:57:25 +08:00 via iPhone
  @siknet 价已改 你直接付款就行
  siknet
      11
  siknet  
     2018-05-04 16:59:21 +08:00
  @bfzahuarmmgg OK 了,拿给老婆接机顶盒唱歌玩
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2508 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 02:43 · PVG 10:43 · LAX 18:43 · JFK 21:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.