V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
BXLR
V2EX  ›  二手交易

迫于穷,出台吃灰 15 款 Mac

 •  
 •   BXLR · 2018-08-28 20:48:58 +08:00 via iPhone · 949 次点击
  这是一个创建于 1743 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 条回复    2018-08-30 00:23:56 +08:00
  BXLR
      2
  BXLR  
  OP
     2018-08-28 20:57:51 +08:00 via iPhone
  需要联系改价
  blue7860
      3
  blue7860  
     2018-08-28 21:46:46 +08:00 via iPhone
  凑个整,4000 可好???
  carpediemvv
      4
  carpediemvv  
     2018-08-28 22:07:19 +08:00 via Android
  摸个零岂不是更好 @blue7860
  OldA
      5
  OldA  
     2018-08-28 22:14:51 +08:00 via iPhone
  3800 秒了,到货秒确认
  shenqi
      6
  shenqi  
     2018-08-29 10:15:32 +08:00
  4000 排队
  shaojz2005
      7
  shaojz2005  
     2018-08-29 11:18:00 +08:00
  15 款这么不值钱了吗? 4300 也可以了
  adminxc
      8
  adminxc  
     2018-08-29 13:16:00 +08:00
  3800 的先秒,持币 3900,到货秒确认。
  huguotai
      9
  huguotai  
     2018-08-30 00:23:56 +08:00 via Android
  出了没?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4879 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 50ms · UTC 09:07 · PVG 17:07 · LAX 02:07 · JFK 05:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.