V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hfutyzg
V2EX  ›  二手交易

pixel 2 xl

 •  
 •   hfutyzg · 2019-01-11 17:24:28 +08:00 via Android · 435 次点击
  这是一个创建于 1609 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  迫于过年换机,慢出一台美版 pixel 2 xl 4+64 全黑,成色自定义 95,壕哥拿来换了我的 air pods,箱说无,走闲鱼,需要加微信 kobe1181075330 手动滑稽,链接 https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=585853178378&ut_sk=1.W2UpRmr2YCMDAH2jxX9Zgw69_21407387_1547198652581.Copy.detail.585853178378.2671456293&forceFlush=1
  hfutyzg
      1
  hfutyzg  
  OP
     2019-01-11 17:24:46 +08:00 via Android
  自顶挽尊
  ae86
      2
  ae86  
     2019-01-12 09:19:12 +08:00
  这价格不好出
  jianzhao123
      3
  jianzhao123  
     2019-01-12 10:30:15 +08:00 via iPhone
  Hfut 哈哈哈,偶遇学长?
  hfutyzg
      4
  hfutyzg  
  OP
     2019-01-12 14:23:50 +08:00 via Android
  @jianzhao123 后面还有 yizhigou 呢🥴
  hfutyzg
      5
  hfutyzg  
  OP
     2019-01-12 14:24:20 +08:00 via Android
  @ae86 价格嘛,都是可以商量的嘛🤨
  ShuoHui
      6
  ShuoHui  
     2019-01-12 21:17:53 +08:00
  号码都暴露啦!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4760 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 09:04 · PVG 17:04 · LAX 02:04 · JFK 05:04
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.