V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Nimrod
V2EX  ›  二手交易

迫于频段限制,收一个二手手机

 •  
 •   Nimrod · 2019-02-22 20:13:31 +08:00 · 508 次点击
  这是一个创建于 1222 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  几个小要求:

  • 成色不要太旧
  • 频段支持美国 4G

  wx:a2xvbWkwMA==

  6 条回复    2019-02-24 00:37:42 +08:00
  ChuangLian
      1
  ChuangLian  
     2019-02-22 20:55:41 +08:00
  我专卖美版机 已加 我的 V MzU5NTc0NjY2
  Legman
      2
  Legman  
     2019-02-22 22:27:29 +08:00 via iPhone
  moto z2force att 版本
  wangyongbo
      3
  wangyongbo  
     2019-02-22 23:04:50 +08:00
  lumia 640 150 包邮 要吗?
  tory930305
      4
  tory930305  
     2019-02-23 21:52:03 +08:00 via iPhone
  @Legman 留个联系方式呗
  Legman
      5
  Legman  
     2019-02-23 22:32:46 +08:00 via iPhone
  @tory930305 VX base64 anVzdGlub2s=
  Nimrod
      6
  Nimrod  
  OP
     2019-02-24 00:37:42 +08:00 via Android
  已收到 结贴 谢谢各位。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4047 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 03:46 · PVG 11:46 · LAX 20:46 · JFK 23:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.