V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jzq2018cn
V2EX  ›  生活

薅腾讯羊毛

 •  
 •   jzq2018cn · 2019-12-16 19:13:52 +08:00 · 4147 次点击
  这是一个创建于 722 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信 -> 支付,更多服务,医疗健康 开通电子社保,随机获得健康金,提现到微信钱包。

  第 1 条附言  ·  2019-12-17 20:35:11 +08:00
  11 条回复    2019-12-19 17:17:11 +08:00
  jzq2018cn
      1
  jzq2018cn  
  OP
     2019-12-16 19:21:42 +08:00
  传说越先领取越大,我 0.48 元。
  jzq2018cn
      2
  jzq2018cn  
  OP
     2019-12-16 19:22:06 +08:00
  3.48 元
  glaucus
      3
  glaucus  
     2019-12-16 19:25:23 +08:00
  微信->支付里面没有更多服务
  002jnm
      4
  002jnm  
     2019-12-16 19:26:37 +08:00 via Android
  没有更多服务
  0Nick
      5
  0Nick  
     2019-12-17 09:18:54 +08:00 via Android
  不开通电子社保呢?现在获客成本这么低了?
  qmzhixu
      6
  qmzhixu  
     2019-12-17 11:08:32 +08:00
  以前开通过了就没有
  llllboy
      7
  llllboy  
     2019-12-17 11:24:17 +08:00
  没看到
  ZehaiZhang
      8
  ZehaiZhang  
     2019-12-17 15:05:05 +08:00
  没看到啊
  edenma
      9
  edenma  
     2019-12-17 15:56:43 +08:00
  统一回复楼上:支付->医疗健康
  forYou
      10
  forYou  
     2019-12-19 13:58:39 +08:00
  3.10
  pbrluoji
      11
  pbrluoji  
     2019-12-19 17:17:11 +08:00
  没有北京
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2537 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 14:44 · PVG 22:44 · LAX 06:44 · JFK 09:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.