V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
YUX
V2EX  ›  问与答

请教一个问题,我的 ipv6 地址为什么用不了 https?

 •  
 •   YUX · 2020-02-02 11:05:33 +08:00 · 2059 次点击
  这是一个创建于 675 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近有人反应我网站的证书有问题,我自己看却一点问题没有,后来我发现如果是本地网络 IPv4 only 那就一切正常,如果解析到了 IPv6 地址,证书就没了???

  是因为 https://www.tunnelbroker.net/ 的问题么?因为服务器没有 IPv6 地址就用来这个

  6 条回复    2021-01-08 12:58:12 +08:00
  YUX
      1
  YUX  
  OP
     2020-02-02 11:11:22 +08:00
  目前把 AAAA 记录删除 恢复正常访问了

  但是吧我还是想用 IPv6 能整么?
  哭了
  nvkou
      2
  nvkou  
     2020-02-02 11:12:42 +08:00 via Android   ❤️ 1
  vhost 有绑定 v6 地址吗
  gstqc
      3
  gstqc  
     2020-02-02 11:18:07 +08:00 via Android   ❤️ 1
  listen [::]:443 ssl http2;
  YUX
      4
  YUX  
  OP
     2020-02-02 11:33:39 +08:00
  @gstqc #3 爱您!!!!!!!!!!
  Rezark
      5
  Rezark  
     334 天前
  @YUX 遇到同样问题,麻烦问下楼主最后是怎么解决的
  YUX
      6
  YUX  
  OP
     334 天前 via iPhone
  @Rezark 3 楼方案
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2684 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 13:03 · PVG 21:03 · LAX 05:03 · JFK 08:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.