V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 在不同节点下发布内容相同的主题这种行为不科学
vcen99
V2EX  ›  酷工作

跨国小团队寻广州 H5 或 APP 兼职技术,提成制。

 •  
 •   vcen99 · 2020-02-19 22:04:09 +08:00 · 1375 次点击
  这是一个创建于 582 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8 条回复    2020-02-22 21:58:04 +08:00
  menghang
      1
  menghang   2020-02-19 22:16:20 +08:00
  兼职对地区要求严格吗?如有意向可以联系下,坐标北京,iOS
  wx:menghang007
  Lumend
      2
  Lumend   2020-02-20 12:20:04 +08:00
  前端,flutter, 坐标广州, wx: Lumend
  ZeroYip
      3
  ZeroYip   2020-02-20 12:44:54 +08:00
  兼职,坐标东莞

  React、Flutter、Android,mail:emVyb3lpcDA5MTdAb3V0bG9vay5jb20= (Base64)
  zhiguang
      4
  zhiguang   2020-02-20 13:55:48 +08:00
  java,广州,w:MTUxOTcyNTcwMDQ=
  aaronrzh
      5
  aaronrzh   2020-02-20 13:56:21 +08:00 via iPhone
  坐标广州,H5,wx:Aaron_RZH
  qhd
      6
  qhd   2020-02-20 13:59:29 +08:00
  广州,iOS,d3glM0F5aWJ1NDgwMw==
  qq05629
      7
  qq05629   2020-02-20 20:48:08 +08:00
  广州 iOS / Android / react-native wx: guangxilaowen
  vcen99
      8
  vcen99   2020-02-22 21:58:04 +08:00
  谢谢大家热心的回复。由于时差,回复较晚,抱歉。
  感谢 m,l,z,z,a,q,q,(不能 @,见谅),我将尽快一一沟通。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1266 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 18:11 · PVG 02:11 · LAX 11:11 · JFK 14:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.