V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Rashford
V2EX  ›  免费赠送

赠送 京东读书兑换码

 •  
 •   Rashford · 2020-05-29 09:54:47 +08:00 · 401 次点击
  这是一个创建于 1105 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近参加京东 plus 活动才想起之前买的京东阅读兑换码还没激活,索性送了吧。
  京东阅读 APP - [我的] - [我的 VIP ] - [ VIP 兑换码]

  每个卡号卡密可兑换一个月。
  卡号:MO56154407 卡密:HAKV-0113-5223-WYSI
  卡号:MO56148101 卡密:EDAV-7511-1698-GZ1I
  卡号:MO56151365 卡密:KDSW-6993-2925-Z1ZJ
  卡号:MO56157497 卡密:PZIA-1840-7130-AKJQ
  卡号:MO56147784 卡密:RNCF-0302-9631-ZWII
  卡号:MO56148235 卡密:ZPWV-5598-4943-L0SD
  卡号:MO56155178 卡密:SFDH-7356-6206-LCBQ
  卡号:MO56153258 卡密:VYOO-1861-5050-DMRK
  卡号:MO56170901 卡密:ZUAG-5443-0346-YV30
  卡号:MO56167797 卡密:XUKK-6710-9207-YEUA
  卡号:MO56153939 卡密:XDVM-6496-2111-TO9D
  卡号:MO56151292 卡密:HMUH-4426-0335-O3Z9
  2 条回复    2020-05-29 21:19:34 +08:00
  tanhualang
      1
  tanhualang  
     2020-05-29 10:18:00 +08:00
  都失效了
  yingqi7
      2
  yingqi7  
     2020-05-29 21:19:34 +08:00 via iPhone
  没啥用我 plus 会员领了三年。该花钱的还是要花钱。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4752 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 07:46 · PVG 15:46 · LAX 00:46 · JFK 03:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.