V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
leehungleung
V2EX  ›  二手交易

还有要上车的奈飞吗

 •  
 •   leehungleung · 2020-07-18 21:19:45 +08:00 · 658 次点击
  这是一个创建于 666 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  还有要上车的朋友 吗

  有朋友下车了

  有位置

  7 条回复    2020-07-20 10:47:33 +08:00
  ypcs03
      1
  ypcs03  
     2020-07-18 22:43:32 +08:00
  哈哈 不急 可以下一站上车
  freshboy
      2
  freshboy  
     2020-07-18 23:04:47 +08:00 via Android
  靠谱吗,有意,怎么联系
  1234rty
      3
  1234rty  
     2020-07-18 23:09:49 +08:00
  楼主语文水平堪忧
  leehungleung
      4
  leehungleung  
  OP
     2020-07-19 13:35:46 +08:00
  @freshboy
  可以留个微信。
  leehungleung
      5
  leehungleung  
  OP
     2020-07-19 13:36:06 +08:00
  @freshboy
  自己信用卡开的。
  jinhan13789991
      6
  jinhan13789991  
     2020-07-20 09:07:16 +08:00 via Android
  问一下,经常换地址可以用吗?
  leehungleung
      7
  leehungleung  
  OP
     2020-07-20 10:47:33 +08:00 via Android
  @jinhan13789991
  不能,会触发改密码,新登陆不改密码就一直密码错误登不上
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3959 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 212ms · UTC 05:49 · PVG 13:49 · LAX 22:49 · JFK 01:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.