V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kalthus
V2EX  ›  Mac mini

老款 mac mini 大家都是怎么用的?有没有教程分享啊?

 •  
 •   kalthus · 323 天前 · 1334 次点击
  这是一个创建于 323 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  家里有一台 mac mini2014 高配的,有什么有意思的玩法?
  想做成服务器,搭建一些实用的服务,家庭用
  求解答
  4 条回复    2021-05-17 19:33:14 +08:00
  julyclyde
      1
  julyclyde  
     323 天前
  HDMI 插电视机上
  kalthus
      2
  kalthus  
  OP
     321 天前
  @julyclyde 这么简陋吗?
  julyclyde
      3
  julyclyde  
     321 天前
  @kalthus 就是个台式机嘛
  然后想运行什么都可以在大屏幕电视上显示了
  xbdsky
      4
  xbdsky  
     204 天前
  我都是便携显示器带公司办公
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2711 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:46 · PVG 20:46 · LAX 04:46 · JFK 07:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.