V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Yuan2One
V2EX  ›  二手交易

迫于显卡涨价,出一张 5700XT

 •  
 •   Yuan2One · 2021-03-04 11:25:33 +08:00 · 682 次点击
  这是一个创建于 753 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  蓝宝石超白金,19.10.1 京东购入,日常 2K 打 LOL,咸鱼价格好高,不知道该多少,5000 试一波
  第 1 条附言  ·  2021-03-04 14:10:24 +08:00
  已出
  yuey286
      1
  yuey286  
     2021-03-04 11:40:49 +08:00
  4500 排队
  mh
      2
  mh  
     2021-03-04 11:43:48 +08:00
  3060 换不?
  lixiaofeng1515
      3
  lixiaofeng1515  
     2021-03-04 11:57:50 +08:00
  @mh 收 3060
  xiaoxixi
      4
  xiaoxixi  
     2021-03-04 11:59:47 +08:00
  @lixiaofeng1515 3060 现在多少钱了
  mh
      5
  mh  
     2021-03-04 12:07:20 +08:00
  @lixiaofeng1515 #3 多少钱收,联想显卡
  Yuan2One
      6
  Yuan2One  
  OP
     2021-03-04 14:09:23 +08:00
  5000 出掉了
  hawei
      7
  hawei  
     2021-03-04 16:10:36 +08:00
  这 5000 也可以出???我有啊。 今年 1 月份买的。拼多多蓝宝石认证店。5700xt
  couy
      8
  couy  
     2021-03-04 16:33:31 +08:00
  我前天 4850 出的,矿老板还是不少
  xxjiege
      9
  xxjiege  
     2021-03-04 17:03:16 +08:00
  公版 5700xt 值多少?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3907 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 10:09 · PVG 18:09 · LAX 03:09 · JFK 06:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.