V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zzxin
V2EX  ›  二手交易

刚开的 88vip 出网抑云、 饿了么、 优酷

 •  
 •   zzxin · 2021-08-07 13:15:40 +08:00 · 314 次点击
  这是一个创建于 425 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  参考别人的价格

  网抑云 40

  优酷 30

  饿了么 35

  绿色聊天:YWF1ZWFh
  user0
      1
  user0  
     2021-08-07 13:19:16 +08:00 via Android
  同出
  user0
      2
  user0  
     2021-08-07 13:21:27 +08:00 via Android
  @user0 #2 绿色软件 aGFvX2xpbmdqaWU=
  和楼主一样,今天刚开的,出优酷
  wangxn
      3
  wangxn  
     2021-08-07 13:22:22 +08:00
  不是很懂,这个微信号是啥编码的?直接加不存在。
  user0
      4
  user0  
     2021-08-07 13:23:34 +08:00 via Android   ❤️ 1
  @wangxn base64
  zzxin
      5
  zzxin  
  OP
     2021-08-07 13:25:30 +08:00
  @wangxn 加我:aaueaa
  zzxin
      6
  zzxin  
  OP
     2021-08-07 13:33:31 +08:00
  网易云已出
  MyPassWordis
      7
  MyPassWordis  
     2021-08-07 17:25:30 +08:00
  借楼同价出,楼主优先。
  绿色:cGxlYXNlLWRvbnQtZG8tdGhhdAo=
  zzxin
      8
  zzxin  
  OP
     2021-08-08 09:18:34 +08:00
  继续出
  user0
      9
  user0  
     2021-08-08 18:05:56 +08:00 via Android
  @user0 我的优酷已出
  zzxin
      10
  zzxin  
  OP
     2021-08-09 10:37:24 +08:00
  都出完了,此贴终结。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2114 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 10:38 · PVG 18:38 · LAX 03:38 · JFK 06:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.