V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
howencilx
V2EX  ›  二手交易

想收个机械硬盘 4T

 •  
 •   howencilx · 322 天前 · 451 次点击
  这是一个创建于 322 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  绿色软件:aG93ZW5jaWw=

  第 1 条附言  ·  321 天前
  已收,结贴
  11 条回复    2021-08-08 22:11:54 +08:00
  killmoons
      1
  killmoons  
     321 天前
  希捷酷鱼 3T 7200 转,200 包快
  xu81020
      2
  xu81020  
     321 天前
  @EKanOn 通电多久?还有坏道
  killmoons
      3
  killmoons  
     321 天前
  @xu81020 中午测一下回你
  gangsta
      4
  gangsta  
     321 天前
  帮顶,同收,楼主优先
  howencilx
      5
  howencilx  
  OP
     321 天前
  @EKanOn #1 怎么联系?你加我还是?
  killmoons
      6
  killmoons  
     321 天前 via iPhone
  2.0€w7WzXlBaGwo€ https://m.tb.cn/h.fa1jf6P 海鲜市场
  通电 5241 hd tune 快扫全绿
  shakeyo
      7
  shakeyo  
     321 天前 via iPhone
  帮顶,同收
  queuey
      8
  queuey  
     321 天前
  同收~
  defunct9
      9
  defunct9  
     321 天前 via iPhone
  有个 16T
  catsoul
      10
  catsoul  
     321 天前
  @defunct9 请问是什么型号,方便明个盘吗?
  defunct9
      11
  defunct9  
     321 天前 via iPhone
  @catsoul 服务器上用的,3.5 寸。全新,还在路上
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1919 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 558ms · UTC 01:24 · PVG 09:24 · LAX 18:24 · JFK 21:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.