V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qfdk
V2EX  ›  Apple

AirPods Pro 固件更新了,新版本 4A400

 •  
 •   qfdk · 56 天前 · 1628 次点击
  这是一个创建于 56 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  不知道有没有老哥更新了 ? 我这边刚更新完毕。

  6 条回复    2021-10-08 11:45:40 +08:00
  qfdk
      1
  qfdk  
  OP
     56 天前
  可以调节 通透模式的情况了,感觉还是不错的。
  tomatoeshi
      2
  tomatoeshi  
     56 天前
  @qfdk 升到 4A400 了,我怎么没找到通透模式调节的地方 QAQ
  zhouwb
      3
  zhouwb  
     56 天前
  @tomatoeshi 我也没有,不用奇怪
  killsting
      4
  killsting  
     56 天前   ❤️ 1
  @tomatoeshi
  @zhouwb
  在 「设置 > 辅助功能 > 视觉 /听觉 > 耳机调节」 中。
  zhouwb
      5
  zhouwb  
     56 天前
  @killsting 说实话,我觉得对一般人这个功能没啥用
  killsting
      6
  killsting  
     56 天前
  @zhouwb 是的,一般默认足够。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3424 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 04:06 · PVG 12:06 · LAX 20:06 · JFK 23:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.