V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
CP1919
V2EX  ›  二手交易

迫于买了一年 UU 加速器会员, PC 自用,出主机端。

 •  
 •   CP1919 · 155 天前 · 755 次点击
  这是一个创建于 155 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  明盘 110 出,还剩 360 天左右,有意联系
  13 条回复    2022-04-30 18:33:05 +08:00
  CP1919
      1
  CP1919  
  OP
     155 天前
  帮室友出的,买的一年 260
  CP1919
      2
  CP1919  
  OP
     155 天前
  打错了 226
  NCZkevin
      3
  NCZkevin  
     155 天前
  @CP1919 有意。怎么联系
  CP1919
      4
  CP1919  
  OP
     155 天前
  @NCZkevin 室友 WX:d2ZfMTExMg==
  Soulkim
      5
  Soulkim  
     155 天前
  借楼出 PC 端,只玩主机,23 年 9 月到期,就是价格不太清楚,100/年差不多吗?
  CP1919
      6
  CP1919  
  OP
     155 天前
  已出
  M48A1
      7
  M48A1  
     155 天前
  来晚了,收主机端
  Hider5
      8
  Hider5  
     155 天前
  @M48A1 我这 UU 还剩 304 天,wx(base64):d3V1aWprbA==
  M48A1
      9
  M48A1  
     155 天前
  @Hider5 加了,兄弟。
  Youlan
      10
  Youlan  
     151 天前
  借楼同出,23 年 1 月到期,出主机端的
  hooloos
      11
  hooloos  
     134 天前
  @Soulkim 我需要,兄弟怎么联系? Mzg1Njk3ODk=
  Soulkim
      12
  Soulkim  
     133 天前
  @hooloos 已经出了~
  daizheng1998
      13
  daizheng1998  
     104 天前
  借楼同出,有三天试用期,一年 189.99 元,我只用路由器挂硬件加速 switch 出 PC 端,每人 95 元
  有意联系 V:base64:TmF0aGFuX2R6
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1190 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 23:20 · PVG 07:20 · LAX 16:20 · JFK 19:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.