V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ABCDiSDR
V2EX  ›  二手交易

Apple one 顶配,招收 1 名乘客,月底乘车。

 •  
 •   ABCDiSDR · 82 天前 · 860 次点击
  这是一个创建于 82 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  已经开车两年,希望乘客长期。

  12 条回复    2022-04-16 12:02:25 +08:00
  HuaLing
      1
  HuaLing  
     82 天前
  多少钱呀
  ABCDiSDR
      2
  ABCDiSDR  
  OP
     82 天前
  @HuaLing 实时汇率,一般都是¥33/月
  HuaLing
      3
  HuaLing  
     81 天前 via iPhone
  @ABCDiSDR 想上车,来个联系方式呗
  ABCDiSDR
      4
  ABCDiSDR  
  OP
     81 天前
  @HuaLing ID 就是
  Pixel4xl
      5
  Pixel4xl  
     77 天前
  怎么联系你,可以微信沟通不 ?
  ABCDiSDR
      6
  ABCDiSDR  
  OP
     77 天前
  @Pixel4xl 可以,我的车满员了,可以给你拉群里
  Pixel4xl
      7
  Pixel4xl  
     77 天前
  @ABCDiSDR 怎么拉? 麻烦拉群一下
  ABCDiSDR
      8
  ABCDiSDR  
  OP
     77 天前
  @Pixel4xl 你加我,我拉你
  Pixel4xl
      9
  Pixel4xl  
     77 天前
  @ABCDiSDR 我加不了你呀
  ABCDiSDR
      10
  ABCDiSDR  
  OP
     77 天前
  Pixel4xl
      11
  Pixel4xl  
     76 天前
  @ABCDiSDR 你的微信是多少
  ABCDiSDR
      12
  ABCDiSDR  
  OP
     76 天前
  @Pixel4xl id 就是啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1030 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 113ms · UTC 22:10 · PVG 06:10 · LAX 15:10 · JFK 18:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.