V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
0xDatou
V2EX  ›  二手交易

出 K2P A1 黄口

 •  
 •   0xDatou · 2022-08-29 23:56:26 +08:00 · 731 次点击
  这是一个创建于 394 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  125 可走🐟 vx: Y2M5NzM5Nzk0ODk= (备注 v2)

  11 条回复    2022-09-15 19:51:06 +08:00
  0xDatou
      1
  0xDatou  
  OP
     2022-08-29 23:57:26 +08:00
  无包装盒,气泡膜包好寄出
  RouJiANG14
      2
  RouJiANG14  
     2022-08-30 09:06:27 +08:00
  现在还有这个价? 这么保值?
  isAK47
      3
  isAK47  
     2022-08-30 09:37:56 +08:00
  现在还有这个价? 这么保值?
  isAK47
      4
  isAK47  
     2022-08-30 09:39:36 +08:00
  A1 、A2 实际使用没区别,最多也就心理上的差别
  0xDatou
      5
  0xDatou  
  OP
     2022-08-30 17:52:35 +08:00 via iPhone
  @RouJiANG14
  @isAK47
  主要是看 pdd 的价格定的,看了下大概在 150 以上我个人出 120 合理吧。至于有没有区别我也不清楚啦 hhh
  jojichih
      6
  jojichih  
     2022-09-10 14:08:20 +08:00 via iPhone
  查不到此用户 已解码
  0xDatou
      7
  0xDatou  
  OP
     2022-09-12 10:34:55 +08:00 via iPhone
  @jojichih Q2hlbkNob2kxOTk2
  不好意思是上面这个
  jojichih
      8
  jojichih  
     2022-09-12 12:48:30 +08:00 via iPhone
  @0xDatou 已申请
  jojichih
      9
  jojichih  
     2022-09-14 16:49:07 +08:00 via iPhone
  @jojichih 出了吗 没出重新交易一次
  0xDatou
      10
  0xDatou  
  OP
     2022-09-15 19:50:54 +08:00
  0xDatou
      11
  0xDatou  
  OP
     2022-09-15 19:51:06 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   863 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 21:33 · PVG 05:33 · LAX 14:33 · JFK 17:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.