V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hunter1213
V2EX  ›  推广

双十一云服务器特价,全场 0.1 折起,欢迎新老用户尝鲜

 •  
 •   hunter1213 · 318 天前 · 1596 次点击
  这是一个创建于 318 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  xxiuVS.jpg

  有意者可以,扫码联系。

  16 条回复    2022-11-11 08:42:23 +08:00
  zhchyu999
      1
  zhchyu999  
     318 天前   ❤️ 1
  哪个平台倒是说下啊
  hunter1213
      2
  hunter1213  
  OP
     318 天前
  @zhchyu999 华为云
  lookStupiToForce
      3
  lookStupiToForce  
     318 天前   ❤️ 2
  故意选的这种字体?
  中间一列是高 IO40G ?
  xingye163
      4
  xingye163  
     318 天前
  这个价格是 0.1 折后还是前呀
  QN2107
      5
  QN2107  
     318 天前 via Android
  这个价格划算吗 大佬们
  QN2107
      6
  QN2107  
     318 天前 via Android
  今天刚买了华为 35 块钱一年的小水管
  systemcall
      7
  systemcall  
     318 天前
  @QN2107 #6
  哪里有卖的?我要不了多少带宽,感觉 1M 就够了,性能要求也很低
  tbwisk
      8
  tbwisk  
     318 天前
  @QN2107 同求了
  hunter1213
      9
  hunter1213  
  OP
     318 天前
  @lookStupiToForce 有需求可以扫码详聊
  zhoupeng199
      10
  zhoupeng199  
     318 天前
  @systemcall
  @tbwisk
  华为云官网双十一活动
  neowong2005
      11
  neowong2005  
     318 天前 via Android
  还是腾讯云划算
  QN2107
      12
  QN2107  
     318 天前 via Android
  @systemcall
  @tbwisk
  华为云官网 九点秒杀 竞争不激烈 要求是 v0 似乎是没有消费过的意思 新用户啥的
  hunter1213
      13
  hunter1213  
  OP
     317 天前
  @neowong2005 我这边腾讯也有
  daxiami
      14
  daxiami  
     317 天前
  天翼云全场 3 折,V: vps12580
  leungzw246
      15
  leungzw246  
     317 天前 via Android
  海外鸡可以架梯子吗
  hunter1213
      16
  hunter1213  
  OP
     315 天前
  @leungzw246 没问题
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2541 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 00:14 · PVG 08:14 · LAX 17:14 · JFK 20:14
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.