V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cssnote
V2EX  ›  微信

微信公众平台做岛国电影推荐会被关吗?

 •  
 •   cssnote · 2014-01-30 16:57:41 +08:00 · 19864 次点击
  这是一个创建于 2917 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  正常图片+番号 形式
  7 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  paicha
      1
  paicha  
     2014-01-30 17:22:40 +08:00
  4.2 你不得利用微信公众帐号或微信公众平台服务制作、复制、发布、传播如下法律、法规和政策禁止的内容:
  (1) 反对宪法所确定的基本原则的;
  (2) 危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
  (3) 损害国家荣誉和利益的;
  (4) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
  (5) 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
  (6) 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
  (7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

  https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=home/agreement_tmpl&type=info&lang=zh_CN
  Livid
      2
  Livid  
  MOD
     2014-01-30 17:31:18 +08:00 via iPhone
  不要把生命浪费在传播盗版内容上。
  wang2191195
      3
  wang2191195  
     2014-01-30 17:41:13 +08:00 via iPhone
  @Livid 哈哈哈哈
  hazard
      4
  hazard  
     2014-01-30 19:44:42 +08:00
  @Livid 不算传播盗版吧。。。只是图片和番号,又没种子。
  属于发图不发种~
  princeofwales
      5
  princeofwales  
     2014-01-31 14:30:30 +08:00 via Android
  发图不发种,菊花万人捅
  mozutaba
      6
  mozutaba  
     2014-02-02 16:36:52 +08:00
  sadara
      7
  sadara  
     2014-04-16 23:07:11 +08:00 via iPhone
  为什么非得传播那种东西,可能改变青少年的一生…
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1157 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 19:55 · PVG 03:55 · LAX 11:55 · JFK 14:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.