V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  hologolang  ›  全部主题
主题总数  14
有老哥最近跳槽面试的么?
问与答  •  hologolang  •  2020-02-10 14:29:30 PM  •  最后回复来自 alfchin
7
猎聘的老哥跳槽用什么平台
问与答  •  hologolang  •  2020-02-05 23:54:27 PM
这段疫情会影响金三银四的跳槽季吗
问与答  •  hologolang  •  2020-02-05 00:07:26 AM  •  最后回复来自 hologolang
15
想做个 nike 抢鞋软件,老哥们怎么看
问与答  •  hologolang  •  2020-02-02 18:58:33 PM  •  最后回复来自 CaptainKevin
10
明天正式开始工作。报道一下~~
问与答  •  hologolang  •  2020-01-30 22:23:39 PM  •  最后回复来自 ccalywm
1
五福。1.88
 •  hologolang  •  2020-01-24 23:14:58 PM  •  最后回复来自 jethroWush
11
最近不敢上 v,不敢打开朋友圈。都在秀年会礼物,好难,想哭。
 •  hologolang  •  2020-01-20 15:47:49 PM  •  最后回复来自 onmyoji
6
今天发年终。很忐忑
职场话题  •  hologolang  •  2020-01-17 16:34:32 PM  •  最后回复来自 ssspain
56
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1151 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 19:39 · PVG 03:39 · LAX 11:39 · JFK 14:39
♥ Do have faith in what you're doing.