V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kang773371222
V2EX  ›  杭州

杭州音频语音技术中小厂岗位推荐

 •  
 •   kang773371222 · 162 天前 · 1994 次点击
  这是一个创建于 162 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  本人现在大厂做语音识别相关的工作,请问大家杭州有音频语音相关的中小厂推荐吗?我知道的有 zoom ,年后想试试看

  10 条回复    2024-02-23 17:07:19 +08:00
  yongfrank
      1
  yongfrank  
     162 天前
  从大厂跳小厂?
  kang773371222
      2
  kang773371222  
  OP
     162 天前
  @yongfrank 是的,看看机会
  yongfrank
      3
  yongfrank  
     162 天前
  @kang773371222 外企有思科
  kang773371222
      4
  kang773371222  
  OP
     153 天前
  @yongfrank 感谢,思科貌似这两天还裁员了
  qW7bo2FbzbC0
      5
  qW7bo2FbzbC0  
     151 天前
  虹软体系的呢?
  kang773371222
      6
  kang773371222  
  OP
     150 天前
  @qW7bo2FbzbC0 不了解哎
  kang773371222
      7
  kang773371222  
  OP
     150 天前
  @qW7bo2FbzbC0 看了下,好像主要做视觉
  itochondrion
      8
  itochondrion  
     149 天前
  Hi 同做语音算法,老哥做的是前端,asr ,唤醒相关的吗?
  itochondrion
      9
  itochondrion  
     149 天前
  最近零跑在招,车载语音交互
  kang773371222
      10
  kang773371222  
  OP
     147 天前
  @itochondrion 主要还是做 asr
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   915 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 21:13 · PVG 05:13 · LAX 14:13 · JFK 17:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.