V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
memorycancel
V2EX  ›  程序员

写了个脚本自动领 shib 空投,满 2 亿就可以提现啦~

 •  
 •   memorycancel ·
  memorycancel · 123 天前 · 2336 次点击
  这是一个创建于 123 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  写了个脚本自动撸 shib ,满 2 亿就可以提现啦~

  https://github.com/memorycancel/AirdropAutoGet

  第 1 条附言  ·  123 天前
  刚听说这个并不是官方发出的空投。。。可能是骗局。。。

  SO 请谨慎甄别!! repo 我关了

  参考: https://www.v2ex.com/t/1020865
  7 条回复    2024-03-13 13:29:21 +08:00
  Lockroach
      1
  Lockroach  
     123 天前
  刚接触,这个 shib 的 wallet 在哪里设置的?
  xiaohuangya
      2
  xiaohuangya  
     123 天前
  shiba 团队说没有开空投,我看知乎上他们都是累积到一定程度需要提现费用,是骗子。
  xiaohuangya
      3
  xiaohuangya  
     123 天前
  只能说别被骗了
  memorycancel
      4
  memorycancel  
  OP
     123 天前
  what o(╯□╰)o @xiaohuangya
  moonbeama
      5
  moonbeama  
     123 天前
  @memorycancel 这个就是骗手续费的,SHIB 官方都说了
  Kinnice
      6
  Kinnice  
     123 天前
  把可能去掉,纯诈骗的
  loveDiu4ever
      7
  loveDiu4ever  
     122 天前
  把可能去了吧,你没算算 2 亿的挂多久吗...
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2454 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 03:56 · PVG 11:56 · LAX 20:56 · JFK 23:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.