V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kfish
V2EX  ›  厦门

[厦门] 有没有在厦门的小伙伴、刚从深圳到厦门, 想认识些新朋友

 •  
 •   kfish · 85 天前 · 1258 次点击
  这是一个创建于 85 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  男、 开发相关专业、目前算是自由职业的工作状态
  有深圳回来的小伙伴最好啦
  20 条回复    2024-04-24 10:43:21 +08:00
  Shadowxxx
      1
  Shadowxxx  
     85 天前 via Android
  福建人?
  kfish
      2
  kfish  
  OP
     85 天前
  @Shadowxxx 是啊
  waterlaw
      3
  waterlaw  
     85 天前 via Android
  我也是从深圳回来,估计下周就要去深圳了,自由职业者不容易啊
  kfish
      4
  kfish  
  OP
     85 天前
  @waterlaw 又去深圳? 在厦门出差的嘛
  MorningBOBO
      5
  MorningBOBO  
     85 天前
  厦门小伙伴在这
  liuzimin
      6
  liuzimin  
     85 天前 via Android
  为啥想到去厦门?
  Dora2021
      7
  Dora2021  
     85 天前
  在这了 ,
  waterlaw
      8
  waterlaw  
     85 天前 via Android
  @kfish 反了,在深圳出差
  kfish
      9
  kfish  
  OP
     84 天前
  @waterlaw 好吧
  kfish
      10
  kfish  
  OP
     84 天前
  @liuzimin 福建人
  kfish
      11
  kfish  
  OP
     84 天前
  @Dora2021 哈哈, 有机会面基下
  waterlaw
      12
  waterlaw  
     84 天前 via Android
  机会还是深圳多吧,为啥装着回来啊 😂
  rockdodos
      13
  rockdodos  
     80 天前
  远程吗?厦门互联网荒漠
  yangxiaopeipei
      14
  yangxiaopeipei  
     79 天前
  想🤺?
  OHyn
      15
  OHyn  
     73 天前
  回家搞远程吗?厦门机会不多。怎么没选大湾区?
  xianqin
      16
  xianqin  
     59 天前
  同问,远程吗?
  linyongxin
      17
  linyongxin  
     59 天前
  厦门游戏和外贸的比较多
  forblackking
      18
  forblackking  
     56 天前
  看了眼发帖时间,发现和 OP 差不多同一个时间从深圳回厦门
  kfish
      19
  kfish  
  OP
     51 天前
  @forblackking 哈哈, 有点巧了
  kfish
      20
  kfish  
  OP
     51 天前
  @xianqin 不是哦, 自己折腾两个项目
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5178 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 08:41 · PVG 16:41 · LAX 01:41 · JFK 04:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.