V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mugongjian
V2EX  ›  求职

[杭州] 后端开发 python java,熟 linux

 •  
 •   mugongjian · 2014-03-05 14:48:00 +08:00 · 2246 次点击
  这是一个创建于 2832 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  python 3年, java3年, 人在杭州,想找一份杭州后端开发的工作
  QQ 564769919 私聊发简历
  2 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  mugongjian
      1
  mugongjian  
  OP
     2014-03-06 11:14:54 +08:00
  现在工作地点在杭州
  yesoun
      2
  yesoun  
     2014-04-09 14:26:06 +08:00
  会ruby不?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4144 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 03:31 · PVG 11:31 · LAX 19:31 · JFK 22:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.