V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Esay
V2EX  ›  iCode

分享「国际音标」的 Promo Code

 •  
 •   Esay · 2014-04-16 09:56:55 +08:00 · 6333 次点击
  这是一个创建于 2794 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  好久没做应用了,最近花了几天写了一个学习音标的小应用,没有广告的版本分享给大家,支持 iOS7,支持 iPad,欢迎大家试用,提意见,给评价。

  1)MLXL4FLNPH63
  2)7KMPXTPEYJAX
  3)FRJRPNLNE794
  4)P4EARYW6RRNN
  5)AREETJRFEHMH
  6)T3E377FJELTX
  7)RX9YMTTJXARK
  8)7MTWJWX47JTP
  9)P9FTM4WE4EMA
  10)JE9NPAP666AT
  11)YKR794WNHP6F
  12)LN66EEY97M67
  13)J97HYE4676W3
  14)MWF9T3PATTM7
  15)M7WW4P6TRK7E
  16)6MJ9TRJMM93L
  17)XYH739PEN37N
  18)4YHPARMMYWE9
  19)6XT9AW7MW7NF
  20)9LXY637YFJ4H

  使用过了请给出序号。
  第 1 条附言  ·  2014-04-17 09:37:45 +08:00
  忘了贴链接:
  https://itunes.apple.com/cn/app/guo-ji-yin-biao/id859200023

  感谢 @lianghai 在字体方面的纠正,修正了的版本正在等待审核。

  感谢大家试用,再发十个 Promo Code:

  1)F4PJHPWPWLXL
  2)T9L9RH9M497F
  3)PRTH76FP4LLX
  4)RYKK634PM464
  5)WFYPHLN4YKEA
  6)XXPEM9NM9KNW
  7)RJTJNKTYWNFE
  8)ME33TANF6NPT
  9)RX3XWYALTL74
  10)XYEN73RYRE6J

  @zxy
  38 条回复    2016-04-24 01:17:24 +08:00
  humiaozuzu
      1
  humiaozuzu  
     2014-04-16 10:11:31 +08:00
  9LXY637YFJ4H 已用
  doskoi
      2
  doskoi  
     2014-04-16 10:16:05 +08:00
  XYH739PEN37N 已用
  saymoon
      3
  saymoon  
     2014-04-16 10:19:50 +08:00
  MLXL4FLNPH63 已用,感谢
  xhacker
      4
  xhacker  
     2014-04-16 10:36:57 +08:00
  6XT9AW7MW7NF 已用,谢谢。
  DoubleJo
      5
  DoubleJo  
     2014-04-16 10:40:32 +08:00
  15)M7WW4P6TRK7E 已用,thx~
  Jevan
      6
  Jevan  
     2014-04-16 10:42:42 +08:00
  RX9YMTTJXARK 已用,感谢。
  griffinqiu
      7
  griffinqiu  
     2014-04-16 10:46:17 +08:00
  MWF9T3PATTM7 感谢
  icevil
      8
  icevil  
     2014-04-16 10:49:45 +08:00
  16)6MJ9TRJMM93L 已用,多谢!
  echo1937
      9
  echo1937  
     2014-04-16 10:49:49 +08:00
  12)LN66EEY97M67 已经使用,感谢.
  coosir
      10
  coosir  
     2014-04-16 10:54:37 +08:00
  8)7MTWJWX47JTP 感谢
  coosir
      11
  coosir  
     2014-04-16 11:02:30 +08:00
  听不到声音是怎么回事呢?5S,7.1
  Esay
      12
  Esay  
  OP
     2014-04-16 11:03:27 +08:00
  @coosir 额,是不是震动呢。。。
  koor
      13
  koor  
     2014-04-16 11:06:50 +08:00 via iPhone
  JE9NPAP666AT
  thx
  coosir
      14
  coosir  
     2014-04-16 11:08:22 +08:00
  @Esay sorry,上次开震动忘记了。app不错,简单实用。
  Esay
      15
  Esay  
  OP
     2014-04-16 11:10:52 +08:00
  @coosir 多谢评价。
  ehaagwlke
      16
  ehaagwlke  
     2014-04-16 11:12:03 +08:00
  9)P9FTM4WE4EMA 已使用,谢谢!
  lianghai
      17
  lianghai  
     2014-04-16 11:19:03 +08:00
  11) YKR794WNHP6F 已兑换。
  clippit
      18
  clippit  
     2014-04-16 11:30:48 +08:00
  J97HYE4676W3已使用,建议把列表的那个地方改改哈,右边既有一个箭头又有一个 i
  qgewfg
      19
  qgewfg  
     2014-04-16 11:31:03 +08:00
  18) 4YHPARMMYWE9 已使用,3Q
  lianghai
      20
  lianghai  
     2014-04-16 11:34:35 +08:00
  唉,IPA 书写太不规范了。不分 [a ɑ],长音符号的字符也不对。
  另外,两种记写风格的顺序似乎不一致(见「[ɛə], [eə]」那行与「[e], [ɛ]」那行)。还有,[l] 的主流称呼是「边音」,「舌侧音」这个说法太少见了。
  Esay
      21
  Esay  
  OP
     2014-04-16 11:42:54 +08:00
  @lianghai 多谢指点,可以帮助我修改一下吗?
  shake
      22
  shake  
     2014-04-16 11:49:46 +08:00
  6)T3E377FJELTX 已用,谢谢
  dalang
      23
  dalang  
     2014-04-16 13:01:44 +08:00
  3) FRJRPNLNE794 已用,谢谢
  sueshaw
      24
  sueshaw  
     2014-04-16 13:06:18 +08:00
  5)AREETJRFEHMH 已用,谢谢!
  zhanhao
      25
  zhanhao  
     2014-04-16 13:12:49 +08:00
  2)7KMPXTPEYJAX 已用,谢谢
  zxy
      26
  zxy  
     2014-04-16 20:52:00 +08:00
  看样子是兑换完了
  jasontse
      27
  jasontse  
     2014-04-17 09:45:48 +08:00 via iPad
  4)RYKK634PM464
  已用 谢谢
  rove
      28
  rove  
     2014-04-17 09:50:36 +08:00
  XXPEM9NM9KNW 已用,谢谢!
  willerce
      29
  willerce  
     2014-04-17 09:56:34 +08:00
  7)RJTJNKTYWNFE 已经用, 感谢已发。
  linjunpop
      30
  linjunpop  
     2014-04-17 10:12:50 +08:00
  WFYPHLN4YKEA 谢谢。
  mopig
      31
  mopig  
     2014-04-17 10:44:09 +08:00
  2)T9L9RH9M497F thx
  zhj
      32
  zhj  
     2014-04-17 11:31:26 +08:00
  谢谢共享,ME33TANF6NPT 已用
  bigcoon
      33
  bigcoon  
     2014-04-17 11:47:11 +08:00
  RX3XWYALTL74
  已经使用,谢谢&支持
  hiwljun
      34
  hiwljun  
     2014-04-17 12:59:29 +08:00
  PRTH76FP4LLX
  已经使用,谢谢。
  homever
      35
  homever  
     2014-04-17 13:02:17 +08:00
  F4PJHPWPWLXL

  第一次见中文类的音标 app,
  教娃用,thanks!
  cheerfans
      36
  cheerfans  
     2014-04-17 15:17:19 +08:00
  XYEN73RYRE6J
  touzi
      37
  touzi  
     2014-06-18 09:19:32 +08:00
  已经过期
  Khlieb
      38
  Khlieb  
     2016-04-24 01:17:24 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2637 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 12:27 · PVG 20:27 · LAX 04:27 · JFK 07:27
  ♥ Do have faith in what you're doing.