V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
dingyaguang117
V2EX  ›  二手交易

3500 元出 2011 款 MBA

 •  
 •   dingyaguang117 · 2014-10-20 15:10:46 +08:00 · 586 次点击
  这是一个创建于 2810 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  型号A1370,亲戚3个月前国外买的,不习惯OS X系统,决定出手,几乎没怎么用过,包装完整
  13 条回复    2014-10-21 00:31:38 +08:00
  dingyaguang117
      1
  dingyaguang117  
  OP
     2014-10-20 15:16:35 +08:00
  i5 1.6G, 4G内存, 120G
  Showfom
      2
  Showfom  
     2014-10-20 15:25:20 +08:00
  额 这个我四个月前才卖了 3000 元啊,还是国行的
  lux182
      3
  lux182  
     2014-10-20 15:41:14 +08:00
  可惜11寸
  Duccck
      4
  Duccck  
     2014-10-20 15:49:53 +08:00
  换机可否,学生自用thinkpad x230i,可加钱
  dylanyee
      5
  dylanyee  
     2014-10-20 16:38:29 +08:00
  有意,怎么联系?
  dylanyee
      6
  dylanyee  
     2014-10-20 16:45:21 +08:00
  @dingyaguang117 有意,怎么联系?
  3002921
      7
  3002921  
     2014-10-20 17:01:28 +08:00 via iPhone
  为什么三个月钱前还买2011版,
  3002921
      8
  3002921  
     2014-10-20 17:04:07 +08:00 via iPhone
  接刀吗,有意
  dingyaguang117
      9
  dingyaguang117  
  OP
     2014-10-20 17:19:33 +08:00
  @dylanyee 我亲戚的微信 zhangyahui7
  dingyaguang117
      10
  dingyaguang117  
  OP
     2014-10-20 17:25:57 +08:00
  @dylanyee 搞错了 加这个 shoujilikun6215
  shenwei37
      11
  shenwei37  
     2014-10-20 22:15:43 +08:00
  还在吗?
  vipygt
      12
  vipygt  
     2014-10-21 00:31:01 +08:00 via Android
  秒了
  vipygt
      13
  vipygt  
     2014-10-21 00:31:38 +08:00 via Android
  请大家楼上楼下止步
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4145 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 06:55 · PVG 14:55 · LAX 23:55 · JFK 02:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.