V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
songyuwen
V2EX  ›  二手交易

有一台 macbook pro retina 13 inches,求估价

 •  
 •   songyuwen · 2015-01-02 11:20:00 +08:00 · 608 次点击
  这是一个创建于 2781 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  机子是去年11月份买(MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013))的,在徐家汇,低配港行4G, 128G,当时买的价格是7800. 因为现在公司内部统一配备了新款电脑,所以有打算出掉这款。 当然我不知道目前还能值多少钱,如果合适的就出,不然就留给家里人用用了。 谢谢
  12 条回复    2015-01-02 15:55:48 +08:00
  songyuwen
      1
  songyuwen  
  OP
     2015-01-02 11:31:14 +08:00
  zzetao
      2
  zzetao  
     2015-01-02 11:51:17 +08:00
  关注~~~
  kindlepaper
      3
  kindlepaper  
     2015-01-02 12:15:40 +08:00 via iPad
  @songyuwen 5000 排队,祝楼主早出
  znoodl
      4
  znoodl  
     2015-01-02 12:43:03 +08:00
  好机器帮顶
  kindlepaper
      5
  kindlepaper  
     2015-01-02 14:33:56 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  @songyuwen 先没注意,原来楼主也是信徒,诚意收,楼主留个联系方式
  lovespring4
      6
  lovespring4  
     2015-01-02 14:47:59 +08:00
  5000
  qierupeng
      7
  qierupeng  
     2015-01-02 14:50:02 +08:00
  不是去年,是前年啊.......这个是864,去年11月买就是X72了
  saxon
      8
  saxon  
     2015-01-02 14:58:51 +08:00
  表示关注~!
  songyuwen
      9
  songyuwen  
  OP
     2015-01-02 15:34:30 +08:00
  @kindlepaper 你留下联系方式吧,谢谢。

  @qierupeng 是864,我不记得型号了。
  znoodl
      10
  znoodl  
     2015-01-02 15:40:31 +08:00   ❤️ 1
  @qierupeng 楼主还没反应过来现在是15年了,哈哈
  kindlepaper
      11
  kindlepaper  
     2015-01-02 15:44:39 +08:00 via iPhone
  陆 伍 幺 陆 零四五幺三

  @songyuwen
  slitaz
      12
  slitaz  
     2015-01-02 15:55:48 +08:00
  借楼出MGX82未拆封国行 http://v2ex.com/t/158139#reply3
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1358 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 17:58 · PVG 01:58 · LAX 10:58 · JFK 13:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.