V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Actrace
V2EX  ›  分享发现

给已经肉翻同学用的国内代理服务

 •  1
   
 •   Actrace · 2015-01-15 09:13:31 +08:00 · 3953 次点击
  这是一个创建于 3420 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  https://vnet.link/soft/onenet

  我这有几发邀请码
  MY3CFE6AYU
  9PCI9OSUE0
  GG95LGHIZ6

  都被用完了可以@qiuai 拿。。。
  对了,不是免费的。。。
  22 条回复    2015-01-16 11:37:06 +08:00
  smileawei
      1
  smileawei  
     2015-01-15 09:48:13 +08:00
  墙内的想出去。墙外的又想进来
  gongziheng1995
      2
  gongziheng1995  
     2015-01-15 10:07:23 +08:00
  @qiuai 全部用完了。。。
  kukat
      3
  kukat  
     2015-01-15 10:20:07 +08:00
  @qiuai 求个码
  smileawei
      4
  smileawei  
     2015-01-15 10:21:46 +08:00
  4EPL01X20I
  CMQSECCNVI
  PD6BC59GXN
  5J42KN49A9
  5CTLLGUK6X

  @gongziheng1995
  Mypujin
      5
  Mypujin  
     2015-01-15 10:28:19 +08:00
  支持ios吗??
  Actrace
      6
  Actrace  
  OP
     2015-01-15 10:42:11 +08:00
  @Mypujin iOS在wifi下可以设置PAC,,,应该是没问题的。
  SuujonH
      7
  SuujonH  
     2015-01-15 10:46:35 +08:00
  4EPL01X20I Used
  thx
  rickkky
      8
  rickkky  
     2015-01-15 10:55:30 +08:00
  上面好像都无效了 求个码@qiuai
  lm902
      9
  lm902  
     2015-01-15 11:00:00 +08:00 via iPhone
  astray1988
      10
  astray1988  
     2015-01-15 11:22:36 +08:00
  @qiuai 求个码,谢谢~
  qiuai
      11
  qiuai  
     2015-01-15 11:49:02 +08:00
  M4160GD7D8
  HNUK3WWEW2
  KX59A9RCNM
  CIDE1ESU4J
  HYE4OVKKHP
  YVA707RIUP
  D57EH5AJHO

  @rickkky
  @lm902
  @astray1988
  dz225
      12
  dz225  
     2015-01-15 12:26:19 +08:00 via iPhone
  为什么不用unlock youku pac?
  zgoing
      13
  zgoing  
     2015-01-15 12:50:14 +08:00
  @qiuai 上面的邀请码用完了啊楼主,什么时候再更呀
  Puteulanus
      14
  Puteulanus  
     2015-01-15 14:07:40 +08:00   ❤️ 1
  6Y3ABX7FGO
  HRJ63K29GF
  L0HSYYGJ59
  8YY6M9BIGY
  1XMDUNG7DX
  EE2GTSIQZN
  O7XH0PN1U6
  _(:з」∠)_小水管,就这点儿积蓄了。。
  d5d
      15
  d5d  
     2015-01-15 14:25:49 +08:00
  1XMDUNG7DX
  @Puteulanus 已用 谢谢
  beddo
      16
  beddo  
     2015-01-15 15:02:03 +08:00
  O7XH0PN1U6 已用 谢谢
  win25
      17
  win25  
     2015-01-15 18:03:18 +08:00
  求个码
  xuhaotian
      18
  xuhaotian  
     2015-01-15 18:11:44 +08:00
  @Puteulanus
  @qiuai
  楼上的全部都不能用了,试遍了twitter上前几页的码……都失效了
  求个码
  ryan123
      19
  ryan123  
     2015-01-15 18:19:13 +08:00
  来个邀请码
  xxstop
      20
  xxstop  
     2015-01-15 19:59:45 +08:00
  @xuhaotian
  @ryan123
  来吧骚年~

  OP97Y2M63W
  6XMQ19FP62
  qiuai
      21
  qiuai  
     2015-01-15 20:22:37 +08:00
  SU5BHKDVIO
  Z0ZR46YXWP
  WBOOWB95OQ
  T8ZFFHTNOL
  HLYAWTX5R7
  S46BMRSJXV
  1OY1AE0WW6
  O33ZA6VNN3
  Puteulanus
      22
  Puteulanus  
     2015-01-16 11:37:06 +08:00
  @xuhaotian HJV9BNFV1K 需要手快啊。。
  刚攒起来的一枚,只能帮你到这儿了_(:з」∠)_
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4633 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 04:01 · PVG 12:01 · LAX 21:01 · JFK 00:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.