V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Livid
V2EX  ›  DJI

DJI Inspire 1

 •  
 •   Livid · 2015-02-19 14:42:25 +08:00 · 9068 次点击
  这是一个创建于 2531 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。


  4K 航拍神器。

  太毒了。
  8 条回复    2015-02-20 09:15:43 +08:00
  abelyao
      1
  abelyao  
     2015-02-19 15:19:51 +08:00
  优酷地址,方便观看:
  Elethom
      2
  Elethom  
     2015-02-19 15:36:38 +08:00
  @abelyao
  YouTube 是 4k 的。
  Elethom
      3
  Elethom  
     2015-02-19 15:40:14 +08:00
  讚!
  abelyao
      4
  abelyao  
     2015-02-19 15:40:44 +08:00
  @Elethom 那您看 YouTube 的就是咯
  XerWandeRer
      5
  XerWandeRer  
     2015-02-19 15:46:20 +08:00
  燃起来了! @ssmj1005
  GhostFlying
      6
  GhostFlying  
     2015-02-19 16:09:30 +08:00 via Android
  的确很漂亮,不过略有点担心续航?实验室的那个差不多只有半小时
  peterxutong
      7
  peterxutong  
     2015-02-19 20:58:12 +08:00
  笔记本没办法硬解4k,卡的一塌糊涂啊
  chuangbo
      8
  chuangbo  
     2015-02-20 09:15:43 +08:00
  深圳的公司 :)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4425 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:15 · PVG 10:15 · LAX 18:15 · JFK 21:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.