V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
yyz267
V2EX  ›  V2EX

v2ex被angleCrunch投资了吗?

 •  
 •   yyz267 · 2011-08-26 18:41:12 +08:00 · 6158 次点击
  这是一个创建于 3707 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  好像在angleCrunch上看到了噢
  8 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  Atu
      1
  Atu   2011-08-26 19:44:38 +08:00
  如是,恭喜了,努力多年有回报了
  feilaoda
      2
  feilaoda   2011-08-26 21:28:20 +08:00
  angleCrunch 是什么? google不到呢?
  sytao
      3
  sytao   2011-08-26 21:44:41 +08:00
  @feilaoda 求解释!
  zjyyjqf
      4
  zjyyjqf   2011-08-26 21:48:35 +08:00
  我还以为是天使投资 ......
  tomyiyun
      5
  tomyiyun   2011-08-26 22:08:01 +08:00
  同样google不到……
  ihacku
      6
  ihacku   2011-08-29 18:16:33 +08:00
  你是说这个吧 http://www.angelcrunch.com/ 类似于Angellist的东东
  yyz267
      7
  yyz267   2011-08-30 14:06:27 +08:00
  @feilaoda 如@ihacku 所说
  shawiz
      8
  shawiz   2011-08-30 14:56:43 +08:00
  36Tree也是最近出来的……最近国内都在搞这个东西嘛~
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1126 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 19:14 · PVG 03:14 · LAX 12:14 · JFK 15:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.