V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
FastMem
V2EX  ›  PHP

求助一个 PHP 的 Medoo 数据库类分页的写法。

 •  
 •   FastMem · 2015-06-26 09:21:20 +08:00 · 5031 次点击
  这是一个创建于 2357 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我看了下官方的select语法。发现虽然有limit 我用['limit' => '1,10']这样是出错的,那么问题来了,这个应该怎么写呢?

  10 条回复    2015-06-26 14:26:15 +08:00
  mgc
      1
  mgc  
     2015-06-26 09:30:42 +08:00
  ['limit' => ['1,10']]
  mhycy
      2
  mhycy  
     2015-06-26 09:31:26 +08:00
  虽说我没用过,但是人家文档中的写法是 "LIMIT" => [20, 100]
  FastMem
      3
  FastMem  
  OP
     2015-06-26 09:33:00 +08:00
  @mhycy 然而我看到的只有这个 ["LIMIT" => 20]);
  FastMem
      4
  FastMem  
  OP
     2015-06-26 09:33:42 +08:00
  @mgc 我去试试。 Thx
  virgil
      5
  virgil  
     2015-06-26 09:47:19 +08:00   ❤️ 1
  "LIMIT"=>[0,10] or "LIMIT"=>array(0,10)
  mhycy
      6
  mhycy  
     2015-06-26 09:48:27 +08:00
  FastMem
      7
  FastMem  
  OP
     2015-06-26 09:57:17 +08:00
  @mhyc Thanks.看见了。 我一直以为看的select里面。
  @virgil 恩恩
  ysz1121
      8
  ysz1121  
     2015-06-26 10:26:54 +08:00
  这个都好像还没 doctrine 好用啊
  FastMem
      9
  FastMem  
  OP
     2015-06-26 10:53:31 +08:00
  @ysz1121 不知道这个哎。这个是@Maicong 推荐给我的
  kimmykuang
      10
  kimmykuang  
     2015-06-26 14:26:15 +08:00
  看手册~我记得Medoo的作者也混v2的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3840 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 212ms · UTC 01:46 · PVG 09:46 · LAX 17:46 · JFK 20:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.