V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zhangwei1996
V2EX  ›  二手交易

出 Kindle

 •  
 •   zhangwei1996 · 2015-08-23 02:08:12 +08:00 · 671 次点击
  这是一个创建于 2596 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  899 那款, JD 买的 http://item.jd.com/1026137.html

  有包装,可以查看 JD 购买记录

  620 出,包邮顺丰

  购买日期: 2014-03-18 17:13:17

  还带一个 http://item.jd.com/1031286.html 保护套

  联系 QQ :叁 O 妖 10Osi⑧8

  我个人还是习惯纸质书

  可刀。。。。。。。。。。

  第 1 条附言  ·  2015-08-23 10:47:50 +08:00
  出不了了。在帝都,因为政治原因,现在都不能邮寄电子产品,要等这件事过了以后才可以。 9 月 6 号顺丰才可以邮寄。
  第 2 条附言  ·  2015-09-07 10:55:46 +08:00
  已出
  9 条回复    2015-08-31 00:54:44 +08:00
  zhangwei1996
      1
  zhangwei1996  
  OP
     2015-08-23 02:11:37 +08:00
  对了,还有充电线的哦
  zhangwei1996
      2
  zhangwei1996  
  OP
     2015-08-23 10:36:21 +08:00
  出不了了。在帝都,因为政治原因,现在都不能邮寄电子产品,要等这件事过了以后才可以。
  askfermi
      3
  askfermi  
     2015-08-23 13:49:33 +08:00   ❤️ 1
  有意,过段时间寄呗
  jz1206
      4
  jz1206  
     2015-08-23 21:19:03 +08:00 via iPhone
  政治原因什么鬼(。・д・。)
  fuge
      5
  fuge  
     2015-08-24 06:12:44 +08:00 via iPhone
  自取哪?
  qinng
      6
  qinng  
     2015-08-24 10:51:10 +08:00
  @jz1206 因为要阅兵。
  zhangwei1996
      7
  zhangwei1996  
  OP
     2015-08-24 13:33:04 +08:00
  @fuge 自取可以,但是我在回龙观北。估计来我这有点远?最近的地铁站是 8 号线育知路站
  pedestrianc
      8
  pedestrianc  
     2015-08-24 18:40:14 +08:00
  zhangwei1996
      9
  zhangwei1996  
  OP
     2015-08-31 00:54:44 +08:00
  继续出,需要的预定哇。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1946 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 10:58 · PVG 18:58 · LAX 03:58 · JFK 06:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.