V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiaobu
V2EX  ›  问与答

DNSPOD 上海地区无法解析了? v 站头像无法正常显示

 •  
 •   xiaobu · 2015-09-06 22:56:19 +08:00 · 1655 次点击
  这是一个创建于 2274 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,三个域名用的 dnspod ,都无法访问, v 站头像无法正常显示

  2 条回复    2015-09-07 00:48:24 +08:00
  xiaobu
      1
  xiaobu   2015-09-06 23:04:45 +08:00
  原来并不是,自己的 dns 出了问题 = =!
  PHPwind
      2
  PHPwind   2015-09-07 00:48:24 +08:00 via iPhone
  晕死,你自己的问题,还多个贴说,真的希望出大事的人
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2120 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 05:53 · PVG 13:53 · LAX 21:53 · JFK 00:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.