V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yongzhong
V2EX  ›  游戏

推荐一部与游戏有关的剧

 •  
 •   yongzhong · 2015-09-10 14:20:38 +08:00 · 2159 次点击
  这是一个创建于 2581 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  VGHS (video game high school )
  10 条回复    2015-09-16 20:12:52 +08:00
  fancy967
      1
  fancy967  
     2015-09-10 14:44:05 +08:00
  像素大战
  myang
      2
  myang  
     2015-09-10 14:53:47 +08:00
  还是比较喜欢 rocketjump 的小品,他拍 vghs 导致小品数量变少,当然还是不少精品
  yongzhong
      3
  yongzhong  
  OP
     2015-09-10 15:01:43 +08:00
  @fancy967 貌似票房挺惨.被吐槽就像 destiny 一样,精华都在 trailer 里了
  yongzhong
      4
  yongzhong  
  OP
     2015-09-10 15:05:16 +08:00
  @myang 我在想如果走 big bang theory 路线可能会更有趣些,所以有些黑化的地方看的有点莫名其妙了
  Wongzigii
      5
  Wongzigii  
     2015-09-10 17:42:38 +08:00
  Indie Game: The Movie
  RAKE
      6
  RAKE  
     2015-09-10 17:52:21 +08:00
  @Wongzigii FEZ 和 Super Meat Boy ?
  wongchance
      7
  wongchance  
     2015-09-11 09:59:05 +08:00
  @RAKE 独立游戏大电影 不错不错
  Wongzigii
      8
  Wongzigii  
     2015-09-11 19:41:19 +08:00
  @RAKE That's right.
  konakona
      10
  konakona  
     2015-09-16 20:12:52 +08:00
  有点看不懂……
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2010 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 07:25 · PVG 15:25 · LAX 00:25 · JFK 03:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.