V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
chengchuan1009
V2EX  ›  问与答

#公司技术部要去做拓展,需要一个逼格略高的标语,做横幅

 •  
 •   chengchuan1009 · 2015-09-24 10:51:12 +08:00 · 3038 次点击
  这是一个创建于 2624 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  大家有什么意见吗


  公司名就用 XXXX 代替~

  11 条回复    2015-09-29 09:23:13 +08:00
  liangguan5
      1
  liangguan5  
     2015-09-24 11:00:58 +08:00 via iPhone
  推荐用逗号把公司名字分开, X , X , X , X
  chairuosen
      2
  chairuosen  
     2015-09-24 11:05:44 +08:00
  发展体育运动,增强人民体质,锻炼身体,振兴中华,一,二,三,四
  funky
      3
  funky  
     2015-09-24 11:06:09 +08:00
  Yvette
      4
  Yvette  
     2015-09-24 11:07:33 +08:00 via iPad
  二楼让我想到了 团结紧张严肃活泼
  chengchuan1009
      5
  chengchuan1009  
  OP
     2015-09-24 11:10:42 +08:00
  @chairuosen 收好我的膝盖==
  chengchuan1009
      6
  chengchuan1009  
  OP
     2015-09-24 11:11:37 +08:00
  @liangguan5 这个怎么解释··
  qnsh
      7
  qnsh  
     2015-09-24 11:54:35 +08:00
  坦白从宽,抗拒从严。
  chenjf2k
      8
  chenjf2k  
     2015-09-24 12:54:14 +08:00
  南无阿弥陀佛
  thinkif
      9
  thinkif  
     2015-09-24 13:09:19 +08:00
  XXXX 技术部,放假加薪两不误
  onlyxuyang
      10
  onlyxuyang  
     2015-09-24 21:49:11 +08:00 via Android
  技术部好,,妹纸扑倒
  chengchuan1009
      11
  chengchuan1009  
  OP
     2015-09-29 09:23:13 +08:00
  @onlyxuyang
  @thinkif
  @chenjf2k
  @qnsh
  谢谢大家~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3442 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 12:58 · PVG 20:58 · LAX 04:58 · JFK 07:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.