V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
1
V2EX  ›  服务器

怎么利用服务器的强大带宽将文件下载到自己的电脑

 •  
 •   1 · 2010-09-06 11:04:01 +08:00 · 4730 次点击
  这是一个创建于 3785 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  或者大家是怎么高速下载到文件的?
  5 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  Livid
      1
  Livid   V2EX Moderator   2010-09-06 11:24:20 +08:00
  yoyicue
      2
  yoyicue   2010-09-06 11:27:31 +08:00
  在服务器上可以用 mldonkey-server
  ashchan
      3
  ashchan   2010-09-06 12:00:20 +08:00
  rsync
  Hlbice
      4
  Hlbice   2010-09-06 12:29:45 +08:00
  wget
  1
      5
  1   2010-09-06 14:28:51 +08:00
  先谢谢各位的回答,我一一去google一下
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1074 人在线   最高记录 5298   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 20:47 · PVG 04:47 · LAX 12:47 · JFK 15:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.