V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chencqq
V2EX  ›  外包

专业设计师,求外包

 •  
 •   chencqq · 2015-11-15 15:24:36 +08:00 · 874 次点击
  这是一个创建于 2880 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最新的个人主页: www.tianpeng.me

  11 条回复    2015-11-18 09:05:04 +08:00
  jings
      1
  jings  
     2015-11-15 16:04:46 +08:00 via Android
  厉害
  d8
      2
  d8  
     2015-11-15 16:18:57 +08:00 via Android
  @Livid 应该是求职版块吧
  chens
      3
  chens  
     2015-11-15 17:16:09 +08:00
  不错,先收藏,会有机会合作的。
  adubi
      4
  adubi  
     2015-11-15 18:33:42 +08:00 via Android
  如何收费
  chencqq
      5
  chencqq  
  OP
     2015-11-15 22:23:37 +08:00
  @adubi 可以私聊
  plqws
      6
  plqws  
     2015-11-15 22:30:40 +08:00
  水平很高,赞一个
  adubi
      7
  adubi  
     2015-11-16 07:47:11 +08:00 via Android
  @chencqq 如何私聊
  fhefh
      8
  fhefh  
     2015-11-16 08:10:17 +08:00
  mark 下~~~
  nuc093
      9
  nuc093  
     2015-11-16 10:35:42 +08:00
  关注一下
  ibcker
      10
  ibcker  
     2015-11-16 14:56:56 +08:00
  给你推荐这个,希望喜欢 http://shixian.com
  butoulan
      11
  butoulan  
     2015-11-18 09:05:04 +08:00
  http://butoulan.com
  不偷懒设计工作室
  毛遂自荐
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1175 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 17:17 · PVG 01:17 · LAX 10:17 · JFK 13:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.