V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
junjies
V2EX  ›  二手交易

300 元联通充值卡 280 出

 •  
 •   junjies · 2015-12-11 19:24:37 +08:00 · 460 次点击
  这是一个创建于 2852 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,有兴趣请私信

  第 1 条附言  ·  2015-12-12 18:09:56 +08:00
  已出,谢谢关注!
  9 条回复    2015-12-12 18:09:14 +08:00
  zhangkai_ch
      1
  zhangkai_ch  
     2015-12-11 20:02:28 +08:00
  能在优惠些吗?
  junjies
      2
  junjies  
  OP
     2015-12-11 20:21:09 +08:00
  @zhangkai_ch 不能再优惠了,我是原价在营业厅买的,但是没用上
  KevinChan
      3
  KevinChan  
     2015-12-11 20:23:36 +08:00
  自己留着充值支付宝也行
  junjies
      4
  junjies  
  OP
     2015-12-11 20:26:05 +08:00
  @KevinChan 充支付宝只能 100 及以下面额 T T
  junjies
      5
  junjies  
  OP
     2015-12-11 20:26:33 +08:00
  @KevinChan 我是用移动的。
  littlepig123
      6
  littlepig123  
     2015-12-12 09:00:15 +08:00 via Android
  @junjies 我有需要,现在还有吗,还想问是全国都能充的吗
  junjies
      7
  junjies  
  OP
     2015-12-12 10:15:54 +08:00
  @littlepig123 还在呢 是全国能充
  zhangkai_ch
      8
  zhangkai_ch  
     2015-12-12 13:23:57 +08:00
  @junjies 怎么交易呢?
  junjies
      9
  junjies  
  OP
     2015-12-12 18:09:14 +08:00
  @zhangkai_ch 已出,不好意思
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1966 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 11:40 · PVG 19:40 · LAX 04:40 · JFK 07:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.