V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
znoodl
V2EX  ›  二手交易

收显示器一台,上海

 •  
 •   znoodl · 2015-12-12 08:38:04 +08:00 via iPhone · 407 次点击
  这是一个创建于 2665 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最好是 dell2414 之类的(在坛子里已被毒)

  回复的时候最好带个价吧
  8 条回复    2015-12-14 10:17:44 +08:00
  yxwzaxns
      1
  yxwzaxns  
     2015-12-12 13:17:26 +08:00
  u2424h,打算今天直接买了
  znoodl
      2
  znoodl  
  OP
     2015-12-12 15:56:22 +08:00 via iPhone
  @yxwzaxns 便宜吗?
  yxwzaxns
      3
  yxwzaxns  
     2015-12-12 16:44:45 +08:00
  @znoodl 1699
  znoodl
      4
  znoodl  
  OP
     2015-12-12 16:46:46 +08:00 via iPhone
  @yxwzaxns 我看京东才 1599
  yxwzaxns
      5
  yxwzaxns  
     2015-12-12 17:03:12 +08:00
  那我记错了,是 1599
  znoodl
      6
  znoodl  
  OP
     2015-12-12 17:31:48 +08:00 via iPhone
  @yxwzaxns 不对,是 1559
  yxwzaxns
      7
  yxwzaxns  
     2015-12-12 19:46:03 +08:00
  不要在意这些细节
  ThistleSEU
      8
  ThistleSEU  
     2015-12-14 10:17:44 +08:00
  同收, LZ 先~
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4058 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 01:19 · PVG 09:19 · LAX 18:19 · JFK 21:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.