V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chenxipeng
V2EX  ›  设计

广州 UI 设计 那个培训机构较好?

 •  
 •   chenxipeng · 2016-03-03 21:50:52 +08:00 · 3032 次点击
  这是一个创建于 2102 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  女 18 岁 高中毕业,想学门技术
  请大家帮我推荐一下靠谱的培训机构 谢谢!

  3 条回复    2016-03-04 15:08:21 +08:00
  ryuutanyou
      1
  ryuutanyou  
     2016-03-04 12:51:39 +08:00
  我觉得吧,这个年龄的,还是继续读书比较好。
  chimingphang
      2
  chimingphang  
     2016-03-04 14:55:22 +08:00
  V6
  nowit
      3
  nowit  
     2016-03-04 15:08:21 +08:00
  不建议上培训机构!

  建议考 广州美术学院
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2334 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 12:22 · PVG 20:22 · LAX 04:22 · JFK 07:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.