V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
likeyou
V2EX  ›  精灵宝可梦

这里有人玩 Pokemon Go 吗?

 •  
 •   likeyou · 2016-08-18 14:35:43 +08:00 · 6607 次点击
  这是一个创建于 1982 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 条回复    2017-08-20 15:00:36 +08:00
  qfdk
      1
  qfdk  
     2016-08-18 17:44:12 +08:00
  有,已经入了紫队了,还有别用什么助手,第三方的都封了。
  embbnux
      2
  embbnux  
     2016-08-18 17:50:52 +08:00
  推荐 Pokemon China https://pokemon-china.org
  zhensheng
      3
  zhensheng  
     2016-08-18 17:59:01 +08:00
  @embbnux 赞👍👍👍!!已注册!
  y1261474584
      4
  y1261474584  
     2017-08-20 15:00:36 +08:00 via Android
  登录不上帐号,它提示我"Unable to authenticate. Please try again.",我已经挂了没毛病的梯子。
  https://i.loli.net/2017/08/20/59993290911cb.jpg
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2321 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:14 · PVG 10:14 · LAX 18:14 · JFK 21:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.