V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lincolnhuang
V2EX  ›  二手交易

出 NAS 各一个,铁威马 U1-NAS, DLINK DNS320B,充新成色,箱说全,面交或走闲鱼交易

 •  
 •   lincolnhuang · 2016-09-27 14:05:38 +08:00 · 339 次点击
  这是一个创建于 2146 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  铁威马 U1-NAS , 230 ,单盘,千兆网口,可直连 PC 当 DAS 用,闲鱼: https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.7mzhP7&id=538945039637

  DLINK DNS320B , 310 ,双盘,支持 RAID 0/1 ,千兆网口, 1Ghz CPU ,系统: Linux 2.6 ,可破解安装离线下载等功能,可提供技术支持,闲鱼: https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.7mzhP7&id=539106412207

  面交坐标:上海浦东张江

  9 条回复    2016-09-28 13:08:25 +08:00
  colordog
      1
  colordog  
     2016-09-28 02:48:35 +08:00
  北京出么, dlink 有意
  axzy
      2
  axzy  
     2016-09-28 07:56:05 +08:00
  可以支持 SATA3 吗
  都可以放什么盘呢,台式机的盘,笔记本盘, SSD ?
  lincolnhuang
      3
  lincolnhuang  
  OP
     2016-09-28 09:26:58 +08:00
  @colordog 出的
  lincolnhuang
      4
  lincolnhuang  
  OP
     2016-09-28 09:28:19 +08:00
  @axzy 2 个都支持 SATA3 的, 2.5 、 3.5 寸的硬盘都可以放
  colordog
      5
  colordog  
     2016-09-28 11:35:48 +08:00
  @lincolnhuang 已拿下,快发货,不发切小 JJ
  lincolnhuang
      6
  lincolnhuang  
  OP
     2016-09-28 11:39:23 +08:00
  @colordog 好的,看到了:)
  colordog
      7
  colordog  
     2016-09-28 11:41:40 +08:00
  @lincolnhuang 麻烦帮忙备注下,工作日派送
  colordog
      8
  colordog  
     2016-09-28 11:42:16 +08:00
  @lincolnhuang 谢谢
  lincolnhuang
      9
  lincolnhuang  
  OP
     2016-09-28 13:08:25 +08:00
  @colordog 好的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1185 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 19:27 · PVG 03:27 · LAX 12:27 · JFK 15:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.