V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
fool
V2EX  ›  程序员

学校发下一笔补贴,可是我并不想要,能怎么反馈 DJ 呢?

 •  
 •   fool · 2016-10-27 18:31:16 +08:00 · 2699 次点击
  这是一个创建于 2077 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  大约有 4000 ,可以做什么呢?

  注:

  1. DJ 是我在学校学习的地方,类似学习小组十多人有老师有固定场地
  2. 为什么不拿,因为这个补贴是凭某个身份领的,但我并没有做什么
  3. 我们是学网络的(类似 cisco 、 huawei 、 linux )
  第 1 条附言  ·  2016-11-18 11:45:15 +08:00
  好像多了个人收藏了。。。

  好吧,汇报一下,考虑之后拿去捐阿里公益了

  顺带再解释(与 DJ 联系不想太多也不想太少 so )
  fool
      1
  fool  
  OP
     2016-10-27 18:36:44 +08:00
  买 VPS 吗? kvm 香港最多也就三个
  qiayue
      2
  qiayue  
     2016-10-27 18:38:31 +08:00
  如果真的不想要,拿出 1000 来整个小组去聚个餐唱个 K ,剩下的作为小组经费,过段时间继续聚餐唱 K 。
  riaqn
      3
  riaqn  
     2016-10-27 18:42:05 +08:00 via Android
  那就捐掉呗
  失学儿童之类的
  ErgoLau
      4
  ErgoLau  
     2016-10-27 18:49:45 +08:00
  在学校里你不拿也会被某些人吞掉,实在不想要就拿了再拿去捐了,推荐信天助学买猪肉买砖
  q397064399
      5
  q397064399  
     2016-10-27 19:07:08 +08:00
  捐助一个 VPS 搭个好梯子,方便 V 友
  mozutaba
      6
  mozutaba  
     2016-10-27 19:19:02 +08:00
  拿着呗
  quake0day
      7
  quake0day  
     2016-10-27 20:31:45 +08:00
  可以代表你们学习小组给捐掉。
  abmin521
      8
  abmin521  
     2016-10-27 21:11:28 +08:00
  捐了吧
  ps 人和人的差距 果然好大
  reus
      9
  reus  
     2016-10-27 21:36:38 +08:00   ❤️ 1
  如果有另一个人有你那个身份,但又需要这么一笔钱呢?你这样做,是陷他于不义。
  拿着吧。
  jimzhong
      10
  jimzhong  
     2016-10-27 21:46:32 +08:00
  投资自己啊
  想出国的可以考个 TOEFL
  jellybool
      11
  jellybool  
     2016-10-27 21:51:59 +08:00   ❤️ 1
  直接捐开源项目啊,我上次就捐了 3000 。。。
  boter
      12
  boter  
     2016-10-28 01:57:41 +08:00 via iPhone
  @reus 子贡赎人与子路受牛? 223
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4356 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 03:31 · PVG 11:31 · LAX 20:31 · JFK 23:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.