V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
wang77
V2EX  ›  问与答

出一个  WATCH 全新

 •  1
   
 •   wang77 · 2016-11-09 17:44:59 +08:00 · 692 次点击
  这是一个创建于 1531 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  2015 年产 1 代 全新未拆封国行, 38mm ,深空蓝皮表带。低价出。 wechat : wang75566

  zchar47
      1
  zchar47   2016-11-09 18:06:43 +08:00 via iPhone
  可惜是第一代
  wang77
      2
  wang77   2016-11-09 18:34:37 +08:00
  @zchar47 价格还便宜呢- -
  wang77
      3
  wang77   2016-11-09 18:38:15 +08:00
  咸鱼的链接 https://2.taobao.com/item.htm?id=536610056454 欢迎聊聊哇
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3969 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 10:25 · PVG 18:25 · LAX 02:25 · JFK 05:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.