V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
sup
V2EX  ›  二手交易

iPad Air 16G wifi. 大致 14 年的机子,

 •  
 •   sup · 2016-12-27 10:20:39 +08:00 · 564 次点击
  这是一个创建于 2055 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  年会的优秀员工奖(发票公司报账了), 89 新,偶尔看看书,看看视频,想出 1500 ,或者换 HHKB 之类的键盘。 不清行情,请轻拍。
  12 条回复    2016-12-27 16:57:37 +08:00
  Laobai
      1
  Laobai  
     2016-12-27 10:27:34 +08:00 via Android
  好贵啊
  sup
      2
  sup  
  OP
     2016-12-27 11:09:03 +08:00
  @Laobai 😄
  lifeiccl
      3
  lifeiccl  
     2016-12-27 11:10:39 +08:00
  价格可以大刀吗?
  cnfuyu
      4
  cnfuyu  
     2016-12-27 11:23:16 +08:00
  有意 1.1k
  xman99
      5
  xman99  
     2016-12-27 11:32:46 +08:00
  昨天有一台 新的没有激活的,才卖 1500 不到, 你觉得你这个价位合适吗
  sup
      6
  sup  
  OP
     2016-12-27 11:44:57 +08:00
  @xman99 都说了不清行情,请轻拍。 你还质问我~😢
  sup
      7
  sup  
  OP
     2016-12-27 11:47:02 +08:00
  已出。
  xman99
      8
  xman99  
     2016-12-27 11:48:04 +08:00
  不好意思,我有点激动, air1 的市场价比 min2 贵些吧, 1k 左右 比较正常
  xileihi007
      9
  xileihi007  
     2016-12-27 11:54:44 +08:00
  我很好奇这个怎么出的?
  Slengl
      10
  Slengl  
     2016-12-27 11:56:53 +08:00 via Android
  @xileihi007 有可能没出了
  sup
      11
  sup  
  OP
     2016-12-27 11:57:07 +08:00
  @xileihi007 出口转内销了。 1.1
  oxgreat
      12
  oxgreat  
     2016-12-27 16:57:37 +08:00
  帮同事转个港版已激活未使用过的,看我帖子
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2550 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 09:16 · PVG 17:16 · LAX 02:16 · JFK 05:16
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.