V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
vulgur
V2EX  ›  设计

建了一个设计招聘吐槽群,欢迎各位设计师加入

 •  
 •   vulgur · 2017-03-07 23:40:44 +08:00 · 3766 次点击
  这是一个创建于 1690 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  建了一个设计招聘吐槽群,欢迎各位设计师来交流简历制作、奇葩的面试官和引以自豪的作品,也可以交流各种招聘信息,求内推!
  扫描二维码:
  8 条回复    2018-05-21 18:52:09 +08:00
  NCR
      1
  NCR   2017-03-08 09:19:56 +08:00
  想学点设计的码农可以嘛?
  vulgur
      2
  vulgur   2017-03-09 00:56:05 +08:00
  @NCR 当然可以了,我就是啊
  zhe8570329
      3
  zhe8570329   2017-03-16 21:30:43 +08:00
  过期了 麻烦拉我一下 vx : zhe734142699
  JoyNeop
      4
  JoyNeop   2017-03-21 01:15:52 +08:00 via iPhone
  说好要建的非简历话题群呢?
  hs13ge
      5
  hs13ge   2017-03-29 12:18:05 +08:00
  大神,我也想进群 vx
  binbin639010
  Lipengfei
      6
  Lipengfei   2017-11-01 23:33:16 +08:00 via Android
  过期了
  xinxundong
      7
  xinxundong   2018-01-22 14:30:46 +08:00
  现在还能进群吗?怎么加群呢?
  agoodob
      8
  agoodob   2018-05-21 18:52:09 +08:00
  二维码已过期,哭哭
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2324 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 13:38 · PVG 21:38 · LAX 06:38 · JFK 09:38
  ♥ Do have faith in what you're doing.